Представяне Структура Съобщения Регламенти ПРОЕКТИ РЕФЕРЕНЦИИ Годишни отчети
гореща точка - европа
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС
06.01.2017
ЕК: Можем да караме и без български еврокомисар виж всички
гореща точка - българия
06.12.2017
Петър Бакърджиев: Само по себе си електронното управление няма да реши проблема на бизнеса
15.11.2017
Петър Бакърджиев: Изказването на Юнкер да очакваме положителен доклад е чисто политическо виж всички
час пик
31.10.2017
Защо си отиват здравните министри?
15.08.2017
Петър Бакърджиев, ИПАИ пред БИТ Телевизия: Държавата няма възможност да изгради тол-система до 2018 година виж всички
съобщения
06.12.2017
ЦОК ще проведе семинар на тема „Защита и контрол при обработване и съхранение на личните данни в системата на образованието“
06.12.2017
ЦОК ще проведе семинар на тема „Приложение на изискванията на Кодекса на труда от образователните институции“ виж всички
анализи
29.08.2016
Трудности при ползването на Единния европейски документ за обществени поръчки
29.03.2016
Как се променят правилата за търговете с новия ЗОП? виж всички
публикации
15.08.2017
Петър Бакърджиев: Не е реалистично държавна компания да изгражда тол системата
15.08.2017
Петър Бакърджиев: Поръчката за ТОЛ система е подложена на натиск от тези, които не искат да я има виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 06.12.2017
ЦОК ще проведе семинар на тема „Приложение на изискванията на Кодекса на труда от образователните институции“


Семинарът е планиран за провеждане на 12 януари 2018г. и ще се състои в конферентната зала "Амфибия" на хотел „Аква“ в гр. Бургас

ЦОК ще проведе семинар на тема „Приложение на изискванията на Кодекса на труда от образователните институции“
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Семинар – обучението на тема „Приложение на изискванията на Кодекса на труда от образователните институции“ е насрочено за провеждане на 12 януари 2018г. Програмата на обучението е одобрена със заповед № РД 09-2809/17.07.2017г. на Министъра на образованието и науката. Обучението е насочено към директори и заместник – директори на образователни институции и има за цел да съдейства за развитието на административната им компетентност, свързана със законосъобразното изпълнение на изискванията на КТ и приложимата нормативна база, произтичащи от КТ и останалото законодателство. Предвижда се дискусия свързана с въпроси относно съдържанието на правилниците за устройство и дейността на образователните институции. За участие в обучението се присъжда 1 квалификационен кредит. Обучението е с продължителност 8 академични часа.

Участниците ще получат нови знания и ще развият умения за управлението на трудовия процес, точното прилагане на нормативните изисквания и на документите, имащи отношение към трудовите правоотношения в образователната институция прилагането на КТ и останалите нормативни документи, както и ще бъдат представени добрите практики свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение; системите за реализиране на дисциплинарна отговорност, с изискванията към трудовото досие на работника или служителя, както и с правилата и начините за пенсиониране в системата на образованието, съгласно изискванията на КТ и КТД; интерпретиране и прилагане на изискванията на КТ, Колективния трудов договор и приложимата нормативна база в контекста на институцията.

Чрез обучението се представят на достъпен език съществуващите нормативни изисквания, регулиращи трудово-правните отношения в системата на образованието. По този начин от една страна се допринася за увеличаване на гаранциите за законосъобразното приложение на КТ и относимата нормативна база. От друга страна се увеличават гаранциите за спазването на изискванията на трудовото законодателство в системата на образованието.

Записването за участие в семинара продължава./Център за обучение и квалификация