Представяне Структура Съобщения Регламенти ПРОЕКТИ РЕФЕРЕНЦИИ Годишни отчети
гореща точка - европа
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС
06.01.2017
ЕК: Можем да караме и без български еврокомисар виж всички
гореща точка - българия
15.11.2017
Петър Бакърджиев: Изказването на Юнкер да очакваме положителен доклад е чисто политическо
27.01.2017
Петър Бакърджиев: ЕК ни казва, че десет години в България е все същото виж всички
час пик
31.10.2017
Защо си отиват здравните министри?
15.08.2017
Петър Бакърджиев, ИПАИ пред БИТ Телевизия: Държавата няма възможност да изгради тол-система до 2018 година виж всички
съобщения
17.11.2017
Семинар – обучение на тема: „Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки“
26.10.2017
ЦОК проведе семинар на тема „Самооценяване при управлението на качеството в системата на предучилищното образование“ виж всички
анализи
29.08.2016
Трудности при ползването на Единния европейски документ за обществени поръчки
29.03.2016
Как се променят правилата за търговете с новия ЗОП? виж всички
публикации
15.08.2017
Петър Бакърджиев: Не е реалистично държавна компания да изгражда тол системата
15.08.2017
Петър Бакърджиев: Поръчката за ТОЛ система е подложена на натиск от тези, които не искат да я има виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 25.10.2017
ЦОК проведе семинар на тема „Управление на качеството и инспектиране в системата на образованието“


Подготвен е докладът на работната група към Центъра за обучение и квалификация, изпълнила Семинар - обучението на тема „Управление на качеството и инспектиране в системата на образованието“, предназначено за ръководители на детски градини от Област Бургас.

ЦОК проведе семинар на тема „Управление на качеството и инспектиране в системата на образованието“
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Семинар - обучението на тема „Управление на качеството и инспектиране в системата на образованието бе проведено на 25 октомври 2017г. в град Бургас - залата на ОУ „Братя Миладинови“, находяща се на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“ ул. “Родопи“. Обучението бе с продължителност 8 академични часа. Според съгласуваната предварително програма, семинар - обучението се състои от:

Модул 1. Преглед на разпоредбите на глава XV „Управление на качеството“ от Закона за училищното и предучилищното образование, Наредбата за управление на качеството в институциите и Наредба за инспектиране на детските градини и училищата“, с Теми: „Преглед на разпоредбите на глава XV „Управление на качеството“ от Закона за училищното и предучилищното образование.“; „Преглед на разпоредбите на проекта на Наредба за инспектиране на детските градини и училищата, свързан с областите на инспектиране, критериите и индикаторите за инспектиране и оценка, с акцент върху провеждането на инспекции, ролята и функциите на Националния инспекторат по образованието.“; „Преглед на разпоредбите на Наредба за управление на качеството в институциите (същност, принципи и цели, рамкови изисквания за анализиране, планиране, изпълнение и подобрение на дейностите, самооценка, органи за управление на качеството)“; Дискусия по изискванията и начините на тяхното изпълнение на практика. (4 учебни часа).

 

Модул 2. „Прилагане на Наредбата за управление на качеството в институциите чрез използване на добрите практики от международния стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015, преглед на добри практики, дискусия“, с Теми: „Прилагане на Наредбата за управление на качеството в институциите чрез използване на добрите практики от международния стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015–представяне, примери от практиката, свързани с прилагането му в образователните институции. Стандарти за системи за управление – кратка история и развитие. Принципи за управление на качеството и основни понятия. Структура на изискванията и примери за прилагането им в образователните институции“; „Преглед на добри практики и дискусия по възможностите за прилагане на Наредбата за управление на качеството в институциите, чрез използване на практиките от международния стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015“; „Преглед на добри практики, дискусия и указания за самостоятелната работа“.(4 учебни часа);

Предвидено е време за самостоятелно решаване на практическите задачи – самостоятелна (домашна) работа и обратна връзка с лекторите (8 учебни часа).

Програмата за организиране и провеждане на семинар - обучение на ръководители на детски градини от област Бургас на тема: „Управление на качеството и инспектиране в системата на образованието“, е одобрена със заповед № РД 09-2809/7.07.2017г.  на Министъра на образованието и науката.

За участие в обучението заявления подадоха 70 участника, на които предстои да бъдат връчени сертификати за успешно преминато обучение./Център за обучение и квалификация