Представяне Структура Съобщения Регламенти ПРОЕКТИ РЕФЕРЕНЦИИ Годишни отчети
гореща точка - европа
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв.
29.06.2017
Петър Бакърджиев: България има за какво да се притеснява от заявленията за намаляване на разходите в ЕС виж всички
гореща точка - българия
06.12.2017
Петър Бакърджиев: Само по себе си електронното управление няма да реши проблема на бизнеса
15.11.2017
Петър Бакърджиев: Изказването на Юнкер да очакваме положителен доклад е чисто политическо виж всички
час пик
23.02.2018
Над 150 администрации могат да си "говорят" електронно
01.02.2018
Няма фирма, няма проблем виж всички
съобщения
15.02.2018
ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Превенция и противодействие на незаконни и корупционни практики“
15.02.2018
ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Принципи и практики на ефективната управленска комуникация“ виж всички
анализи
01.02.2018
Страсбург по наше дело: Намерете средство за защита срещу забавеното изпълнение на искове срещу държавата!
01.07.2017
ИПИ: Електронни търгове за справяне с корупцията в обществените поръчки виж всички
публикации
31.01.2018
Горанов: Корупцията е вестникарско внушение
31.01.2018
Румъния е на път да спре наблюдението на Брюксел, България – не виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 15.02.2018
ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Принципи и практики на ефективната управленска комуникация“


Семинарът е планиран за провеждане на 23 февруари 2018г. от 08.50 – 17.00 часа, в зала на хотел „Аква“ в гр. Бургас

ЦОК организира провеждането на семинар на тема „Принципи и практики на ефективната управленска комуникация“
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Семинар – обучението на тема „Принципи и практики на ефективната управленска комуникация“ се организира и провежда от Центъра за обучение и квалификация, „Фокус Системс“ ЕООД – гр. София и „БиЛоу“ ЕООД – гр. София. Програмата на обучението е одобрена със заповед № РД-09-465/22.01.2017г.  на Министъра на образованието и науката. Обучението е насочено към директори на образователни институции от Област Бургас и има за цел да им съдейства да развият своята комуникативна компетентност чрез развиване на умения за обмяна на информация, за презентиране и осигурява постигане на взаимно разбиране и съгласуваност на действията.

Обучението запознава участниците в основните категории управленски комуникации – писмена, вербална и невербална. В края на обучението участниците ще познават и ще могат да използват добрите практики за ефективна управленска комуникация - езикова култура и основни правила за стил, структуриране и оформяне на различни видове документи (хартиени и електронни), говорене пред публика в различни ситуации - подготовка и представяне на презентация, доклад, участие в дискусии, поведение на публични събития, комуникация с медии, кризисни комуникации и др.

Обучението е изключително практически насочено, с много реални примери и практически задачи. То съдейства на участниците да развият комуникативната си компетентност в позитивна среда, да получат ефективна обратна връзка и да се чувстват комфортно и уверено при изпълнението на своите задължения. За участие в обучението се присъжда 1 квалификационен кредит.

Записването за участие в семинара продължава./Център за обучение и квалификация