Представяне Защита на лични данни Структура Регламенти Проекти Референции Годишни отчети Съобщения
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗА ИПАИ / Съобщения
« назад към списъка 20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ


Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ, което ще се състои на 16.04.2019г. от 19,00 часа в Конферентната зала на ИПАИ

Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Р Е Ш Е Н И Е

№77/20.03.2019г.

на Председателя на управителния съвет

на Институт за правни анализи и изследвания

за свикване на редовно заседание

 

            Днес, на 20.03.2019г. в гр. Бургас, на основание чл.6, ал.1, във връзка с чл.3 от Правилника за организацията на дейността на ИПАИ (ПОД на ИПАИ), подписаният Петър Бакърджиев – Председател на Управителния съвет на ИПАИ, взех следните Решения:

1. Свиквам седемдесет и осмо редовно заседание на Управителния съвет на ИПАИ, което ще се проведе на 16.04.2019г. от 19,00 часа в Конферентната зала на ИПАИ, находяща се на адрес – град Бургас, област Бургаска, ул. „Цариградска” № 24 – Административен бизнес център „Цариградска”, ет.4, офис№ 1;

2. На основание чл. 6, ал.2 от ПОД на ИПАИ отправям Писмена покана за участие в заседанието до членовете на УС чрез публикуването на настоящото Решение в сайта на организацията, като на основание чл.10, т.1 от ПОД на ИПАИ след проведеното съгласуване, утвърждавам и обявявам следния Дневен ред на предстоящото заседание на Управителния съвет на ИПАИ, както следва:

   ДНЕВЕН РЕД на заседание на Управителния съвет на ИПАИ за 16.04.2019г.:

1.   Обсъждане и приемане на решения по въпросите свързани с приемането от Управителния съвет на проекта за Годишен доклад за дейността на организацията през 2018г., съдържащ отчет на дейността на органите на ИПАИ; приемане на Годишния финансов отчет на организацията за 2018г.;

2.   Разни.

3.         Настоящото Решение на основание чл.6, ал.2, предложение второ от ПОД на ИПАИ да бъде публикувано от Центъра за административно и информационно обслужване на интернет страницата на ИПАИ, не по-късно от пет дни, преди провеждане на заседанието, тъй като съдържа покана за участие до членовете на УС, както и приетия и утвърден Дневен ред на предстоящото заседание;

4.         На основание чл.44, т.1 от ПОД на ИПАИ електронен вариант на настоящото Решение се предоставя на Центъра за административно и информационно обслужване за публикуване на интернет страницата на ИПАИ, находяща се в глобалната информационна мрежа Интернет на адрес: www.ipai-bg.eu, в раздел „Съобщения“.

5. Настоящото решение може да бъде доведено до знанието на всички членове на Управителния съвет на ИПАИ и чрез съобщаването му.

Настоящото Решение се състави и подписа в един екземпляр за архива на УС на ИПАИ.

 Председател на УС на ИПАИ