Еврофондове Публични покани Становища Приложение на ЗОП Обществени поръчки Практика на Съда на ЕС Практика на КЗК Перспективи Нередности АДФИ Сметна палата Стената на срама
гореща точка - европа
06.10.2018
ЕП поиска да се наблегне на критериите за качество при обществените поръчки
01.02.2018
Брюксел одобри най-скъпия български европроект за над 1 млрд. лв. виж всички
гореща точка - българия
06.10.2018
Договорите с подизпълнителите стават публични
03.08.2018
Кабинетът прави опит да въведе електронните обществени поръчки от есента виж всички
час пик
18.09.2018
ДАНС поема разследването на корупция с еврофондове
29.08.2018
ЗА 4 ГОДИНИ: "Трейс груп" спечелила обществени поръчки за 63 млн. лева виж всички
съобщения
20.03.2019
Насрочено е редовно заседание на УС на ИПАИ
27.11.2018
Уведомление за редовно заседание на УС на ИПАИ в края на месец декември 2018г. виж всички
анализи
10.08.2018
БОЕЦ: Искаш обществена поръчка-даваш 400 000 лв.
07.08.2018
Държавен анализ показа - масово чиновниците оплескват обществени поръчки виж всички
публикации
06.10.2018
Промяна при обявяването на обществени поръчки - вече с по-рестриктивен режим
05.10.2018
НС прие въвеждането на електронна платформа за обществени поръчки виж всички
ЗОП- БЮЛЕТИН / Еврофондове
« назад към списъка 16.05.2016
Чиновници по европроекти взимат 6-7 хил. лв. месечно


Служителите получават реално три пъти повече от основната си заплата.

Чиновници по европроекти взимат 6-7 хил. лв. месечно
Център за информационно и административно обслужване на ИПАИ, office@ipai-bg.eu
 Възнагражденията на чиновници, работещи в управляващите органи на оперативните програми, са стигали до 6000 – 7000 лв. бруто на месец през 2014 г.

Това става ясно от доклад на Сметната палата по одит на изпълнението "Административен капацитет на органи за управление на средства от ЕС", който е за първия програмен период 2007 – 2013 г.

Абсолютен рекорд по максимален размер на брутното индивидуално месечно възнаграждение, достигнато през 2014 г., бележи управляващият орган на Оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР). При средномесечна работна заплата за 2014 г. 2353 лв. максималното брутно възнаграждение, което чиновниците са получили, е 7158 лв., пише в доклада. Самата работна заплата пък е скочила с рекордните за държавната администрация 228% от 2010 до 2014 г., става ясно още от данните.

Другите управляващи органи не изостават особено от колегите си в регионалното министерство. На второ място по най-високо заплащане през 2014 г. е управляващият орган на Оперативна програма "Конкурентоспособност" в икономическото министерство, където е достигнат максимум от 6900 лв. при заплата 2125 лв.

На трето място е Централното координационно звено в Министерски съвет, където през 2014 г. са достигани суми от порядъка на 6877 лв. на месец.

Максимумът, платен в Държавен фонд "Земеделие" през 2014 г., е 6427 лв., а в управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" в социалното ведомство – 6300 лв. Служителите по ОП "Околна среда" в екоминистерството са взимали 6200 лв., като при тях се регистрира най-солидният ръст на работната заплата за четири години – с 280% до 2122 лв. през 2014 г.

"Изоставащи" по възнаграждение в еврозвената са работещите по ОП "Транспорт" с 5557 лв. достигнат месечен максимум през 2014 г. и служителите в управляващия орган на "Програмата за развитие на селските райони" в земеделското министерство с 5917 лв.

Министерството на финансите не е подало информация за програмите "Административен капацитет" и "Техническа помощ", а данните за Изпълнителната агенция "Одит на средствата от ЕС" не позволяват автоматизирана обработка. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) също не се е отчела пред одиторите.

Одиторите на Сметната палата констатират, че във всички администрации, работещи с европрограми, е предприето увеличение на основната заплата като мярка за стимулиране на мотивацията на служителите.

Установено е обаче още, че с изключение на Министерството на околната среда, агенцията по рибарство и агенцията за одит на средствата от ЕС в останалите структури "въведените с вътрешните правила на бюджетните организации системи за оценка на индивидуалните резултати не гарантират повишаване на обективността и обосноваността при определяне на личния принос на служителите за постигане на целите на звеното, тъй като не предвиждат конкретни показатели за измерване на изпълнението по отделните критерии".

Има и значителен дисбаланс между основните заплати за длъжности на едно и също ниво, но в различна структура, посочват още от палатата.

Служителите на управляващия орган на ОПРР, който е с най-високи възнаграждения, имат средна годишна оценка за изпълнение на длъжността 2.7, като не е ясно дали скалата е 4- или 5-степенна. Не е правена годишна оценка на звеното за постигнатите резултати през 2014 г. Такава не е представена на одиторите за резултатите нито на служителите, нито на ръководителя на звеното. Към 31 декември 2014 г. то е било договорило 104% от средствата по оперативната програма, а са били разплатени 77%.

С реформата "Дянков" от юли 2012 г. възнагражденията в администрацията би трябвало да се определят по нови правила, според които допълнителните възнаграждения на служител за 1 година не могат да са повече от 80% от годишната му заплата. Освен това в съответната структура бонусите не трябва да са повече от 30% от разходите за заплати. Не е ясно дали възнагражденията в еврозвената спазват тези правила./Медиапул